fot. pk-Chionodoxa_siehei_Pink_Giant_1b_SZ_4.11 (531×719) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chionodoxa forbesii ‘Pink Giant’

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.04.2011, Szczeglacin (Podlasie)
copyright © by Paweł Kalinowski