fot. pk-Cercis_canadensis_OB_05.09.JPG (426×762) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cercis canadensis (judaszowiec amerykański)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2009, OB Warszawa
copyright © by Paweł Kalinowski