fot. pk-Carex_x_rotae_3_Buzyska_SW_06._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex ×rotae

on This page when logged in
you will see 5.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2014, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski