fot. pk-Carex_x_rotae_3_Buzyska_SW_06._14 (755×1284) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex ×rotae

on This page when logged in
you will see 5.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2014, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski