fot. pk-Carex_punctata_v_1a_Kolarovo_BG_05.13 (398×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex punctata (turzyca punktowana)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2013, Kolarovo (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski