fot. pk-Carex_punctata_1a_Kolarovo_BG_05.13 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 10.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex punctata (turzyca punktowana)

on This page when logged in
you will see 10.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2013, Kolarovo (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski