fot. pk-Carex_divulsa_leersii_1_Zemenska_Pl._BG_05._13 (577×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex leersii

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.05.2013, Zemenska Pl. (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski