fot. pk-Biebersteinia_orphanidis_1g_OB_Goeteborg_SE_04.19 (667×816) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Biebersteinia orphanidis

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.04.2019, ogród botaniczny Geteborg (Szwecja)
copyright © by Paweł Kalinowski