fot. paul-1999-1134_ICE_GEM4 (538×921) — copyright © by Wojciech Paul
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)

on This page when logged in
you will see 4.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.07.1999, ok. Radymna
copyright © by Wojciech Paul