fot. mr-drosera_rotundifolia_s117_08 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój, kwiatostan
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański