fot. km-59 (416×520) — copyright © by Krzysztof Michalak
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Abies koreana

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2002, Gorzów Wlkp.
copyright © by Krzysztof Michalak