fot. kkcz-przekroj_poprzeczny_przez_okwiat (638×566) — copyright © by Konrad Kaczmarek
przekrój poprzeczny przez okwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chionodoxa luciliae (śnieżnik lśniący)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek