fot. kkcz-Umbilicus_rupestris_2_ (806×621) — copyright © by Konrad Kaczmarek
dojrzałe owocostany, 11 XI 2018
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Umbilicus rupestris

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.03.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek