fot. kkcz-Scan0003 (350×790) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erysimum marschallianum (pszonak sztywny)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek