fot. kkcz-IMG_8046_1 (868×772) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Angelonia angustifolia (angelonia wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.09.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek