fot. kkcz-IMG_6752 (683×530) — copyright © by Konrad Kaczmarek
6 VIII 2021
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polianthes tuberosa (tuberoza)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.08.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek