fot. kkcz-IMG_5041 (771×809) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calceolaria biflora (pantofelnik dwukwiatowy)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.05.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek