fot. kkcz-IMG_4362 (648×549) — copyright © by Konrad Kaczmarek
roślina na przedwiośniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Umbilicus rupestris

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.03.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek