fot. kkcz-IMG_1735 (1312×1820) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)

on This page when logged in
you will see 8.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek

« Allium oleraceum (czosnek zielonawy)