fot. szeleznik.wlochaty_Rhinanthus.alectorolophus.1180 (720×536) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhinanthus alectorolophus

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Pogórze Kaczawskie, okolice Lipy
copyright © by Jacek Soboń