fot. szczodrzeniec.polozony_Cytisus.decumbens.Wr9685 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cytisus decumbens (szczodrzeniec płożący)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2010 copyright © by Jacek Soboń