fot. swierk.kaukaski_Picea.orientalis.Aurea.Woj5366_v2 (884×728) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Aurea
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Picea orientalis (świerk kaukaski)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.10.2011
copyright © by Jacek Soboń