fot. ostrolodka.polna_Oxytropis.campestris.Wr5379 (884×681) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Oxytropis campestris (ostrołódka polna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.07.2009, ogród botaniczny
copyright © by Jacek Soboń