fot. js-rozwartka.welnista_Cheilanthes.lanosa._Wrocl._.DSC_7030 (1014×1400) — copyright © by Jacek Soboń
2013.05.05
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cheilanthes lanosa (rozwartka wełniasta)

on This page when logged in
you will see 6.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, OB Uniw. Wrocławskiego
copyright © by Jacek Soboń

« Cheilanthes lanosa (rozwartka wełniasta)