fot. js-przetacznik.czabrowaty_Veronica.saturejoides._Wrocl._.DSC_6475 (805×598) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Veronica saturejoides (przetacznik cząbrowaty)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego
copyright © by Jacek Soboń