fot. js-krzewuszka_Weigela.middendorffiana._Wrocl._.DSC_8230 (558×676) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Weigela middendorffiana (krzewuszka Middendorfa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego
copyright © by Jacek Soboń