fot. js-20090704-3310 (668×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Halesia tetraptera var. monticola

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.07.2008
copyright © by Jacek Soboń