fot. js-20090704-3235 (925×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Celastrus hypoleucus

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.07.2009
copyright © by Jacek Soboń