fot. js-20080727-7099 (980×644) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calceolaria mexicana (pantofelnik meksykański)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2008
copyright © by Jacek Soboń