fot. js-20080726-6494 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Halesia tetraptera var. monticola (ośnieża drzewiasta)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.07.2008 copyright © by Jacek Soboń