fot. js-20070408-5875 (584×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cercis canadensis (judaszowiec amerykański)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.04.2007
copyright © by Jacek Soboń