fot. cis.pospolity_Taxus.boccata.Brzeg.Woj0370 (884×608) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Brzeg
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Taxus baccata ‘Brzeg’ (cis pospolity ‘Brzeg’)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.05.2009
copyright © by Jacek Soboń