fot. bazyna.obuplciowa_Empetrum.nigrum.ssp.hermaphroditum.5322 (884×679) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Empetrum hermaphroditum (bażyna obupłciowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.07.2007, Bieszczady, Tarnica
copyright © by Jacek Soboń