fot. jmak-Thuidium_tamariscinum_XI.11.1 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Thuidium tamariscinum (tujowiec tamaryszkowaty)

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pół.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski

« Thuidium tamariscinum (tujowiec tamaryszkowaty)