fot. jmak-Pachysandra-terminalis-SIEB.-ET-ZUCC.-IV.07.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pachysandra terminalis (runianka japońska)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski