fot. jmak-Pachysandra-terminalis-SIEB.-ET-ZUCC.-IV.07.1 (487×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pachysandra terminalis (runianka japońska)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski