fot. jmak-Linum-catharticum-VII.09.1 (265×416) — copyright © by Jarosław Makowski
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji
Linum catharticum (len przeczyszczający)
Schw. Alb, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski