fot. jmak-Hypnum_cupressiforme_XI.11.1 (1624×1284) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypnum cupressiforme var. lacunosum

on This page when logged in
you will see 6.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski
« Hypnum cupressiforme var. lacunosum

« Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)