fot. jmak-Hedwigia_ciliata_IV.16.4 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hedwigia ciliata (hedwigia rzęsowata)

on This page when logged in
you will see 5.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Hedwigia ciliata (hedwigia rzęsowata)