fot. jmak-Fissidens_crassipes_X.15.2 (773×1172) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fissidens crassipes (skrzydlik tęgoszczecinowy)

on This page when logged in
you will see 5.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski