fot. jmak-Corylopsis-spicata-IV.09.8 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corylopsis spicata (leszczynowiec kłosowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy Freiburg · copyright © by Jarosław Makowski