fot. jmak-Barbula_convoluta_IV.19.5 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Barbula convoluta (zwojek skręcony)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski

« Barbula convoluta (zwojek skręcony)