fot. j-Rhodotypos-scandens-IV.10.5 (884×639) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhodotypos scandens (różowiec biały)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski