fot. j-Crocosmia_x_crocosmiiliflora_VIII.10.8 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Crocosmia ×crocosmiiflora (krokosmia ogrodowa)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr.zielny Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski