fot. Neckera_crispa_I.15.1 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Neckera crispa (miechera kędzierzawa)

on This page when logged in
you will see 5.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Neckera crispa (miechera kędzierzawa)