znalezisko 19850517.KRAM420574.jkr - Valerianella coronata (roszpunka koroniasta) · Grecja · (leg. det. M. Pawlus, S. Jasiewicz)
jkr-KRAM420574c
Valerianella coronata (roszpunka koroniasta)
jkr-PICT0574c_12.9ppm
Valerianella coronata (roszpunka koroniasta)
· XL
jkr-PICT0576c
Valerianella coronata (roszpunka koroniasta)
· XL