znalezisko 19800512.KRAM406657.jkr - Valerianella coronata (roszpunka koroniasta) (leg. det. B. Scharipova)
jkr-z2017_6-PICT0577c
Valerianella coronata (roszpunka koroniasta)
jkr-z2017_6-PICT0579c_14.9ppm
Valerianella coronata (roszpunka koroniasta)
· XL
jkr-z2017_6-PICT0580c
Valerianella coronata (roszpunka koroniasta)
jkr-z2017_6-PICT0584c
Valerianella coronata (roszpunka koroniasta)
· XL