znalezisko 19770608.KRAM249555.jkr - Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
jkr-z2017_2-PICT0379call
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
jkr-z2017_2-PICT0381call
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
· XL
jkr-z2017_2-PICT0385c_16.2ppmall
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
· XL
jkr-z2017_2-PICT0388c_22ppmall
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
· XL
jkr-z2017_2-PICT0390call
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
jkr-z2017_2-PICT0395call
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)