fot. dwrbl-Equisetum_x_font-queri_10.9ppm (1049×1412) — copyright © by Dominik Wróbel
znalezisko d_wrobel.041002-1 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Equisetum ×font-queri (skrzyp mokradłowy)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.10.2004, Kąclowa k. Grybowa
copyright © by Dominik Wróbel

« Equisetum ×font-queri (skrzyp mokradłowy)