fot. bl-urs01-taxus-baccata-osnowki2 (600×431) — copyright © by Barbara Łotocka
osnówki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Taxus baccata

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2001, Warszawa
copyright © by Barbara Łotocka