fot. bl-f248-F1010013 (569×400) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calystegia sepium (kielisznik zaroślowy)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasiona; 10.10.2003
copyright © by Barbara Łotocka